Blinking Recitation

She Loves My Automobile

Många varianter

Det finns verkligen många varianter på funktionsnedsättningar idag. Jag känner flera personer med funktionsnedsättningar av olika slag, och jag är glad över att de kunnat få sina diagnoser och på så sätt kunnat lära sig mer om sin funktionsnedsättning och förstå sig själva och få rätt hjälp. Det är viktigt, annars har man onödigt jobbigt. Jag känner en kille som har ADHD till exempel, och han är väldigt tacksam att han kunde få hjälp att förstå hur han själv fungerar och hur han skulle bemöta sitt handikapp. Han fungerar relativt bra med hjälp av de mediciner han har fått och det gör att han kan ha ett vanligt liv.